Er din smartphone skadelig?

Som de fleste nok er klar over, så fungerer en mobiltelefon både som en radiosender og en radiomodtager, hvilket eksempelvis er grunden til at den skal være slukket, når man lander eller letter med et fly. Der sidder en antenne i telefonen, der gør det muligt for den både at optage og optage opkald. Mobiltelefoner kommunikerer med hinanden via radiobølger, og lige siden de første mobiltelefoner kom på markedet, har disse radiobølger mistænkt for at være sundhedsskadelige, og nogen har sågar ment at de var kræftfremkaldende, selvom der ikke er meget evidens for dette.

Når man foretager et opkald eller sender en sms, så udsendes der radiobølger, og disse radiobølger har altså længe været under beskyldning. Sundhedsstyrelsen har da også altid anbefalet, at man bruger headset under samtale, for ikke at have disse radiobølger for tæt på hjernen. Der er flere virksomheder, der har lavet diverse covers, der skulle nedsætte strålingen fra disse radiobølger, det er dog stærkt tvivlsomt, at de skulle have den store effekt. Tværtimod kan det have den modsatte effekt. Når en mobiltelefon oplever et dårligere signal, hvilket den får i et  cover, øger den udstrålingen i form af sendestyrken, så i sidste ende, kan det være mere skadelige end gavnligt, hvis man prøver at beskytte sig på den måde.

Det kan du gøre for at sikre dig

Som nævnt er sundhedsstyrelsens anbefaling, at man altid bruger headset, så man på den måde fjerne den fra øret og dermed hjernen. Derudover kan man sigte mod kun at bruge telefonen, når der er gode modtageforhold, hvilket er med til at sikre så lave SAR værdier som muligt. SAR værdier eller Specific Absorption Rate angiver virkningen af en telefons radiobølger, og jo lavere disse er, jo bedre er det.

Det er vigtigt at understrege, at man inden for EU har nogle stærkt opsatte grænser, der sikrer at der ikke er nogen producenter, der overskrider de tilladte SAR værdier, i hvert fald ikke hvis den skal sælges inden for EU. Det er samtidig også vigtigt at understrege, at det ikke er blevet bevist at det rent faktisk er skadeligt på den lange bane. Der kan da være en god ide i at sikre sig mod potentielle farer, ikke mindst hvor det handler om gravide eller børn, der bruger dem.

Hvilke modeller skal du vælge?

Hvis du har betænkeligheder omkring strålingen fra mobiltelefoner, kan det  være en god ide at vælge modeller, der har en lav SAR værdi. Der er nemlig meget stor forskel fra producent til producent, du kan læse mere om SAR-værdier og mobilstråling her, hvor du også kan finde en guide til smartphones med lav SAR værdi. Generelt er det de asiatiske producenter i form af Samsung og Sony, der laver modellerne med de laveste værdier. Generelt er Apples iPhone blandt de modeller, der udsender de højeste værdier.

Skadelighed er andet end radiostråler

Hvorvidt smartphones og tablet er skadelige, er dog ikke udelukkende noget, der kan måles i SAR værdier. Især når det kommer til børn, mistænkes smartphones og tablets for at have en skadelig effekt. Det er ikke unormalt at børn kan sidde flere timer med næsen begravet i en tablet og nærmest lukke sig ind i sin egen verden. Tablets har ikke været på markedet i meget mere end en håndfuld år, og derfor er det meget svært at sige hvad konsekvenserne er på den lange bane.

At børn sover dårligt, er dog eksempelvis af mange forskere kædet sammen med, at de sidder med hovedet begravet i tablets hvor de udsættes for et unaturligt lys og for mange indtryk der skader dem inden søvn.

Så om man skal være bange for om sin smartphone, er nok et spørgsmål der bedst kan besvares med: Ikke hvis man benytter den i begrænset mængder.

Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *