Skift din kontorbelysning ud med LED og mærk forskellen

Skift til LED-belysning på kontoret og se fordelene – ikke kun på den månedlige elregning, men også hos dine medarbejderes velvære, sundhed og produktivitet.

Lys påvirker mennesket mere end man måske tænker over til dagligt, men det er vigtigt at tage hensyn til, når man indretter et kontor eller en arbejdsplads. Kontorbelysning er en del at et godt indeklima og velvære for ens medarbejdere. For lidt lys på arbejdspladsen kan b.la. føre til hovedpine, træthed, anspændthed og irriterede øjne. Udover dette kan lyset også generer ved refleksionen eller blænde øjnene. De overnævnte tilfælde kan undgås ved at vælge den rigtige kontorbelysning. Der er derfor gode grunde til at tænke sig om og undersøge mulighederne, når man vælger.

Der skal også tages højde for at en stor række lyskilder kan give ekstra varme og dermed forringe indeklimaet, så LED belysning på kontoret kan være en fordel. En kombination af almen belysning i rummet, og belysning som er rettet mod arbejdsområderne, er ofte det mest hensigtsmæssige. De bedste arbejdsforhold vil være dagslys i arbejdsrummet, samt mulighed for at man kan kigge ud ad et vindue. Dette bidrager både til et behageligt arbejdsmiljø og en god naturlig belysning.

Især i vintermånederne er det vigtigt at have en god belysning på arbejdspladsen, da dine ansatte automatisk vil være mere søvnige og dvaske. Vores energi niveau afhænger i høj grad af den daglige mængde lys, vi udsættes for.

Fordele ved LED belysning

Med statens ny energiklasse 2020 er der sat hårdt ind på at reducere energiforbruget. Alt efter hvad bygningen skal bruges til, er der lave grænser for hvor meget energi der må bruges pr. kvadratmeter. Det betyder at valget af lyskilder bliver sat under pres. Denne problematik kan løses ved at vælge LED-belysning på arbejdspladsen. 95 % af energien som kommer ind i LED-pæren bliver omsat til lys, så kun 5 % går tabt undervejs. Ved traditionel belysning omsættes kun 5-10 % til lys og hele 90-95 % af energien omdannes til varme. Dette store tab ses ikke ved LED pæren, som gør at den er så effektiv som den er, og at belysningen er af topkvalitet. Du får hermed mere ud af strømmen, hvis du benytter LED-pærer på kontoret.

Alle mennesker påvirkes forskelligt af lys – både psykisk såvel som fysisk. Yngre mennesker har ikke brug for et lige så kraftigt lys som ældre eller svagtseende. Derudover har vi alle forskellige behov og arbejdsmetoder, som også påvirkes af vores arbejdsomgivelser. Dagslys er den bedste og sundeste lyskilde, men det kan være svært at inddrage det på alle områder på en arbejdsplads, men prøv at indret efter at få så meget lysfald ind som muligt. Efter naturliglysindfald er LED-belysning det bedste valg, da det skaber et bedre arbejdsmiljø.

Øget effektivitet

Hvor meget påvirker kontorbelysning egentlig vores effektivitet? Meget mere end man lige tror! En dårlig kontorbelysning medfører koncentrationsbesvær, for meget varme og høje energiregninger. Investerer man derimod i en god kontorbelysning, kan man øge sine ansattes effektivitet og humør. Herudover vil en LED kontorbelysning også medfører enorme besparelser, så investeringen hurtigt er hentet hjem igen. Hos nogle virksomheder er det muligt at finansiere sit belysningsanlæg, så man kan få en god økonomisk løsning. I løbet af meget kort tid, vil driftsomkostningerne være tjent hjem igen.

Store besparelser

Et skift til LED-belysning giver nemt 50% energibesparelser, og ved at anvende nye teknologier som bevægelsessensorer kan energiforbruget reduceres op til 80%. Energibesparelser mellem 50% og 80% garanterer en meget kort tilbagebetalingstid for din LED-belysning.

Et skift til LED-belysning forbedrer ikke kun den visuel komfort for medarbejderne, det sparer endvidere energi op til 80%. Begge er meget vigtige faktorer, der i det lange løb sikrer dig en meget bedre, og mere effektiv virksomhed.

Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *